Πρόγραμμα Πιλοτικής Αναβάθμισης Εμπορικού Τριγώνου

EN / EL
snf athens trigono Image Map
Athens Trigono
Επιλογή Γλώσσας: EN / EL

Τέχνη στα ΚΑΦΑΟ

Τα ΚΑΦΑΟ είναι τα μονόχρωμα συνήθως πράσινα σκούρα ‘κουτιά’ που βρίσκονται στην άκρη των πεζοδρομίων και στεγάζουν αμέτρητα καλώδια. Μπορούμε να φανταστούμε τα ΚΑΦΑΟ αλλιώς; Μετά από ανοιχτό κάλεσμα (http://bit.ly/2oXvrMO) σε καλλιτέχνες, 26 ΚΑΦΑΟ που βρίσκονται στην περιοχή του Τριγώνου του κέντρου της Αθήνας, μετατρέπονται σε έργα τέχνης. Τέχνη στα ΚΑΦΑΟ στο κέντρο της Αθήνας

Η δράση «Τέχνη στα ΚΑΦΑΟ» ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2017, στο πλαίσιο των πρόδρομων δράσεων πεζοδρομήσεων, όταν τα δύο πρώτα ΚΑΦΑΟ, τα μονόχρωμα, συνήθως πράσινα σκούρα κουτιά που βρίσκονται στην άκρη των πεζοδρομίων και στεγάζουν αμέτρητα καλώδια, μετατράπηκαν σε έργα τέχνης δημόσιου χώρου. Μέχρι σήμερα, μέσω του Προγράμματος Πιλοτικής Αναβάθμισης του Εμπορικού Τριγώνου του δήμου Αθηναίων, όλα τα ΚΑΦΑΟ του Τριγώνου έχουν φιλοτεχνηθεί.