Πρόγραμμα Πιλοτικής Αναβάθμισης Εμπορικού Τριγώνου

EN / EL
snf athens trigono Image Map
Athens Trigono
Επιλογή Γλώσσας: EN / EL

Πριν και Μετά

Προκειμένου να φανεί η διαφορά στην περιοχή του Τριγώνου φωτογραφίζουμε και καταγράφουμε πώς ήταν δρόμοι, τοίχοι και πλατείες πριν και μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Αναβάθμισης Εμπορικού Τριγώνου.