Πρόγραμμα Πιλοτικής Αναβάθμισης Εμπορικού Τριγώνου

EN / EL
Image Map
Athens Trigono
Επιλογή Γλώσσας: EN / EL

Blog

Σύμβαση 9 μηνών. Εκκίνηση: άμεσα. Η Υπεύθυνη/ος Επικοινωνίας αναφέρεται στην Υπεύθυνη Έργου του Προγράμματος Αναβάθμισης Εμπορικού Τριγώνου του δήμου Αθηναίων και συνεργάζεται στενά με το Athens Partnership, όπως και με όλους τους εμπλεκόμενους από τον δήμο Αθηναίων.